Thép Hình U (THU)

182.4002.827.200

 • U100 (Dày)
 • U100 (Mỏng)
 • U100 (Trung)
 • U120 (Dày)
 • U120 (Trung)
 • U140 (Dày)
 • U140 (Trung)
 • U160 (Dày)
 • U160 (Trung)
 • U180
 • U200
 • U250
 • U300
 • U50 (Dày)
 • U50 (Mỏng)
 • U65 (Mỏng)
 • U80 (Dày)
 • U80 (Mỏng)
 • 102
 • 12
 • 14
 • 143.4
 • 17.5
 • 186
 • 21.6
 • 31
 • 32
 • 40
 • 42.5
 • 44
 • 53
 • 56
 • 65
 • 72
 • 80
 • 90
Xóa
Mã: THU Danh mục: